Chọn Server khác nếu không xem được.
  •   1
  •   2
  •   đang tải
  •   đang tải


Miho 是一名 29 岁的已婚妇女,目前独自工作。这次将是一部记录家庭主妇日常工作的视频,描绘了一名全职家庭主妇的日常生活及其阴暗面。一天一开始,我和独自上班的丈夫进行了一次长途谈话。之后,美穗女士给我看了一些慢跑和日常生活的视频,看起来像是某个视频网站上发布的日常视频。然而,到了中午,情况却完全发生了变化……丈夫浑然不觉,丈夫不该知道的惊人一幕被镜头捕捉到。

JUL-327 长时间远离丈夫和妻子的极度兴奋
 Liên kết nhanh: gaigoitv.com/125  gaigoitv.com/code/JUL-327 
 Mã phim: JUL-327 
 Hãng sản xuất:  
 Diễn viên: Miho Tono