Chọn Server khác nếu không xem được.
  •   1
  •   2
  •   đang tải
  •   đang tải


狭山因表现不佳而被贬为年轻女上司五十岚的下属。五十岚美丽且擅长工作,但对下属要求严格,尤其是对无法工作的佐山来说尤其困难。一直对五十岚怀恨在心的佐山无意中目睹五十岚有外遇。意志坚强的五十岚,即使被强暴,仍继续盯着狭山。

FSDSS-579 与年轻女导演的意外恋情……
 Liên kết nhanh: gaigoitv.com/5  gaigoitv.com/code/FSDSS-579 
 Mã phim: FSDSS-579 
 Hãng sản xuất:  
 Diễn viên: Natsu Igarashi